com escollir l'electrovàlvula ideal per a la nostra aplicació?

Per conèixer l'electrovàlvula correcta per a la nostra aplicació, és important conèixer una sèrie de dades fonamentals per al correcte funcionament de la mateixa. Independentment de les mesures de la canonada, per tal de no restringir el pas del fluid, també hem de conèixer:

  • Pressió del fluid (i si hi haurà diferencial de pressió entre l'entrada i la sortida de l'electrovàlvula)
  • Temperatura del fluid i temperatura ambient
  • El mateix fluid (pot ser agressiu a molts dels materials emprats en l'electrovàlvula)
  • El voltatge de la instal · lació i la freqüència (si és corrent altern)


A continuació, realitzem una breu explicació sobre els quatre tipus fonamentals de vàlvules que disposem:

  • Electrovàlvules de comandament indirecte
  • Electrovàlvules de comandament directe
  • Electrovàlvules de comandament combinat
  • Vàlvules de comandament pneumàtic