principi de funcionament de les válvules de comandament directe

Vàlvula tancada
 

  • El solenoide està lliure de tensió i l'èmbol del solenoide tanca el seient de la vàlvula per mitjà de la força de la molla i la pressió del fluid.
  • En aquest tipus de control, la junta de la vàlvula és solidaria a l'èmbol del solenoide.

Obertura de la vàlvula
 

  • El solenoide s'energitza, la força magnètica resultant que actua en l'èmbol del solenoide és més gran que les forces de ressort i pressió del fluid.
  • L'èmbol del solenoide aixeca directament l'èmbol del seient de la vàlvula.

Tancament de la vàlvula


  • Amb el tall de tensió sobre el solenoide, el camp magnètic es talla.
  • L'èmbol del solenoide desenergitzat tanca el seient de la vàlvula per mitjà de la força de la molla i la pressió del fluid.