principi de funcionament de les vàlvules de comandament extern

Vàlvula tancada

  • Sense pressió de comandament es tanca la vàlvula per força de moll i la pressió del fluid.
  • A causa dels anomenats efectes de cop d'ariet per líquids es recomana el tancament contra el flux del fluid.

Obertura de la vàlvula

  • Quan l'actuador es pressuritza, el pistó i la junta s'aixequen contra la força del ressort i de la pressió del fluid.
  • La vàlvula es tanca per la força del ressort quan l'actuador s'alleuja.