principi de funcionament de les vàlvules de comandament indirecte

Vàlvula tancada


  • La bobina no rep tensió, el pistó de pilotatge tanca per efecte de la força de la molla.
  • La pressió d'entrada s'acumula a través d'un orifici pilot en el costat superior de l'element de segellat i l'èmbol.
  • Aquesta pressió crea una força de tancament a la part superior de l'element de tancament superior a l'existent en la part inferior.
  • L'element de tancament pressiona sobre l'orifici de la vàlvula, mantenint aquesta tancada.Obertura de la vàlvula (1)
 

  • La bobina es energitza, la força magnètica resultant és més gran que la resta de forces que tanquen el pistó de pilotatge, de manera que aquest obre.
  • La força de tancament sobre l'element de tancament es fa menor perquè la cambra superior de l'element de tancament s'està despresurizando en escapar el fluid per l'orifici de pilotatge.

Obertura de la vàlvula (2)

 

  • La creixent força d'obertura fa que l'element de tancament pugi més, realitzant l'obertura total de la vàlvula.