ELECTROVÀLVULES DE COMANDAMENT COMBINAT

 

Aquestes electrovàlvules treballen des de buit doncs el pistó de pilotatje és solidari al tancament de la vàlvula. A baixes pressions és la pròpia bobina que actúa sobre el tancament; a pressions més grans, actúa com una electrovàlvula de comandament indirecte.

 

NT - Amb la bobina en repòs, l'EV. tanca el pas de fluid. A l'excitar la bobina, l'EV. obre el pas de fluid.

 

NO - Amb la bobina en repòs, l'EV. facilita el pas de fluid. A l'excitar la bobina, l'EV. tanca el pas de fluid.

 

Aquestes electrovàlvules no necessiten d'un mínim diferencial de pressions entre entrada i sortida.

Sèrie 43

sèrie 43
Download
Sèrie 43
2/2 - membrana - connexió roscada - G1/4" a G2" - 0 a 16bar
Nueva descarga de archivo

Sèrie 27

sèrie 27
Download
Sèrie 27
2/2 - membrana - connexió bridas - DN15 a DN300 - 0 a 16bar
Nueva descarga de archivo

Sèrie 35

sèrie 35

Sèrie 49

sèrie 49

Sèrie 37

sèrie 37

Serie 24

electrovalvula directa bridas sèrie 24